TOTALLÖSNINGAR – FRÅN INSPIRATION TILL INSTALLATION

Med ett unikt applikationskunnande, fokus på en fungerande helhet, en produktionsnära konstruktion samt effektiv projektledning så tar vi fram effektiva lösningar som tar din idé och ditt koncept vidare till färdig produkt, system eller anläggning.

Våra innovativa ingenjörer, kreativa konstruktörer och effektiva projektledare tar fram, samordnar, identifierar och kartlägger tekniska helheter. Vi har alltid kundnyttan i fokus och jobbar för en hållbar lösning både vad gäller teknik, ekonomi och miljöpåverkan. Vi jobbar gränslöst mellan olika teknikområden och syr ihop lösningar helt efter kundens specifika behov. Där så behövs, kompletterar vi våra egna kompetenser, kunnande och resurser med ett väl inarbetat nätverk av underleverantörer.

Våra kunder hittar du bland Sveriges ledande industri-, läkemedels- och processindustrier. Vi levererar idag specialkonstruerade testsystem, bränslesystem och delprocesser inom läkemedelsindustrin för att nämna några exempel. JohSjö System AB erbjuder färdiga system och koncept, utvecklade i egen regi eller i nära samarbete med specialistkompetens, inom ett antal områden såsom energiteknik, rökgasfilter, skrubberteknik och biogas.

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 och OHSAS 18001:2007 vilket omfattar försäljning, konstruktion och projektledning inom industriella projekt, system och anläggningar. Se vårt certifikat här.

JohSjö System arbetar med

Kontakta oss

Inte läsbart? Ändra text.

Skriv din sökfras och tryck på Enter