Maskinbyggnation

Genom våra kunskaper och breda erfarenheter inom CE och tillämpliga direktiv kartlägger vi tekniska helheter och bygger kompletta maskiner för ert behov. Vi utför vid behov konstruktion och design för att möta era önskemål och behov eller bygger på era underlag. Vår produktion effektiviseras genom optimerade lösningar mellan olika teknikområden som automation och mekanisk konstruktion. Inom framförallt gas- och vätskedistribution, pumplösningar, samt andra passande tekniklösningar bygger vi kompletta och kvalificerade ramverkskonstruktioner, så kallade skiddar.

Framförallt inom kyla, energi, läkemedels- och industriella applikationer så erbjuder vi allt från koncept och konstruktioner till leverans, installation och idrifttagning på plats hos kunden.

Genom en effektiv projektledning, produktionsnära konstruktion inom mekanik, automation och el samt lång erfarenhet inom området erbjuder vi optimerade lösningar.

Kontakta oss

Inte läsbart? Ändra text.

Skriv din sökfras och tryck på Enter