Om Johsjö system AB

  • Från idé och koncept till färdigt system och idrifttagning
  • Komplexa system och delprojekt
  • Spetskompetens inom energi, kyla, värme och miljöteknik
  • Projektledning
  • Mekanik- och elkonstruktion
  • Industrialisering
  • Dokumentation
  • Effektivitet och lönsamhet

Exempel:

omoss1

Bränsleenhet
Bränsleenhet till gasturbin. Konstruktion och systembyggnation, leverans av komplett system.

omoss2

Rökgasfilter
Ett filtersystem utvecklat för den skandinaviska marknaden för hantering av rökgaser från samtliga förekommande typer av process- och förbränningsanläggningar där miljö- och återvinningskraven är höga. Systemet är baserat på filterelement från Tenmat.

omoss3

Medicinsk process
Konstruktion och leverans av tankar, mobil plattform, el och styrning till en processlinje för beredning av gel. Dessutom elektrisk och mekanisk installation samt idrifttagning.

Kontakta oss

Inte läsbart? Ändra text.

Skriv din sökfras och tryck på Enter