System- och anläggningslösningar

Inom JohSjö System AB syr vi ihop en komplett leverans. Du kan komma till oss med en idé och/eller ett koncept och vi guidar dig hela vägen från utkast, systemintegrering, konstruktion och produktion till installation och igångkörning. Genom ett enkelt och effektivt projektarbete, ett stort applikationskunnande och en produktionsnära konstruktion är vi din partner för att snabbt komma till marknaden med ditt koncept. Vi har erfarenhet från ett brett spektra av applikationsområden. Bränslesystem, komplett processlinje, kundunik testanläggning, komplett rökgasfilter och biogasanläggning är några exempel på vad vi har tagit fram under senare tid.

Kontakta oss

Inte läsbart? Ändra text.

Skriv din sökfras och tryck på Enter